Obrázek *Spolupráce se Zemí

originál

Tento energetický obrázek posiluje spolupráci a moudrost na všech úrovních. Rozvíjí pozitivní vztah k zemi a do života tak vnáší pocit sounáležitosti, a tím podněcuje dělat vždy správné věci, s ohledem k přírodě a k jejím zdrojům, které jsou důležité pro život lidský.

Akvarel na kladívkovém papíru formát A3.

Ruce jsou lemované stříbrnou.

850 Kč